logo
Povodňový plán MČ Brno-Bohunice

Místa omezující odtokové poměry

3 řádky, 1 strana

tok místo kraj ORP obec poloha na toku
[ř.km]
popis omezení Detaily
Leskava  Most ul. Podsedky  Jihomoravský kraj  Brno  Brno  3,840 zachytávání splavenin, omezení dopravy  Detail
Leskava  Mostek pod býv. Pomologickým ústavem  Jihomoravský kraj  Brno  Brno  3,700 zachytávání splavenin, omezen přístup k zahrádkám  Detail
Leskava  Lávka u č.e. 467  Jihomoravský kraj  Brno  Brno  3,270 zachytávání splavenin, omezen přístup k zahrádkám  Detail


Záznamy jsou tříděny podle názvu kraje, ORP, obce, toku a dále podle umístění (říčních kilometrů) a názvu objektu.