logo
Povodňový plán MČ Brno-Bohunice

Povodňová komise Jihomoravského kraje (CZ064)

adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, Brno
telefon: 541 651 111, fax: 541 651 209, e-mail: podatelna@kr-jihomoravsky.cz, web: http://www.kr-jihomoravsky.cz
aktualizováno: 29.03.2022Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise

funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Grolich Jan, Mgr. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno hejtman Jihomoravského kraje  tel: 541 651 501
mobil: neveřejný
místopředseda Heinz Roman, JUDr., Ph.D. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno ředitel KÚ JMK  tel: 541 651 201
mobil: neveřejný
místopředseda Pehal Mojmír, Ing. Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno vedoucí odboru ŽP  tel: 541 651 571
mobil: neveřejný
místopředseda Tůma Antonín, Dr. Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno ředitel pro správu povodí  tel: 541 637 222
mobil: neveřejný
tajemník Cibulka Michal, Ing. KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno oddělení vodního a lesnáho hospodářství KrÚ JMK  tel: 541 652 690
mobil: neveřejný
fax: 541 651 579
člen Dubec Lukáš JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno náměstek hejtmana Jihomoravského kraje  tel: 541 651 461
mobil: neveřejný
člen Janál Petr, Ing., Ph.D. Český hydrometeorologický ústav, Kroftova 43, 616 67 Brno ředitel pobočky ČHMÚ Brno  tel: 541 421 020
mobil: neveřejný
člen Matýzka Alois, plk. gšt. Ing. AČR Krajské vojenské velitelství Brno ředitel KVV  tel: 972 444 000
mobil: neveřejný
člen Pelikán Jiří, Ing., plk. Zubatého 685/1, 614 00 Brno ředitel - HZS JMK  tel: 950 630 110
mobil: neveřejný
fax: 950 630 207
člen Pokludová Jana, Ing. ČIŽP, Lieberzeitova ul. 748/14, 614 00 Brno vedoucí oddělení ochrany vod  tel: 541 213 948
mobil: neveřejný
fax: 541 213 948
člen Staněk Miroslav, Ing. Jeřábkova 1847/4, 602 00 Brno Ředitel odboru hygieny obecné a komunální  tel: 545 113 035
mobil: neveřejný
fax: 545 211 565
člen Tržil Leoš, brig.gen., Ing., MBA Kounicova 687/24, 611 32 Brno Ředitel krajského ředitelství JMK  tel: 974 621 111
mobil:
fax: 974 622 564
člen Viskot Marek, Ing. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno vedoucí útvaru vodohospodářského dispečinku PMO  tel: 541 211 737
mobil: 541 637 252
člen Šedivý Radek, Ing., MPA KrÚ JMK, Žerotínovo náměstí 3, 602 00 Brno vedoucí oddělení krizového řízení a obrany OKH JMK  tel: 541 651 581
mobil: neveřejný
fax: 541 651 579