logo
Povodňový plán MČ Brno-Bohunice

MČ Brno-střed (582786)

adresa: Dominikánská 2, MČ Brno-střed
telefon: 542 526 111, e-mail: podatelna@brno-stred.cz, web: http://www.brno-stred.cz
aktualizováno: 27.07.2020Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise

funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Mencl Vojtěch, Ing. arch. Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno starosta MČ Brno-střed  tel: 542 526 300
mobil: 608 460 460
místopředseda Landa Martin, Bc. Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno místostarosta MČ Brno-střed 
mobil: 776 876 676
místopředseda Štika Petr, Bc., MBA, LL.M. Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno tajemník ÚMČ Brno-střed 
mobil: 602 100 081
tajemník Zrůstová Ludmila, Ing. Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno krizový pracovník  tel: 542 526 315
mobil: 778 544 394
člen Ondrašíková Petra, Mgr. Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno vedoucí Odboru školství, sportu, kultury a mládeže 
mobil: 778 752 405
člen Urban Jiří Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno vedoucí oddělení dopravy  tel: 542 526 180
mobil: 778 527 532
člen Marvan Radomír Úřad MČ Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69 Brno SNMČ Brno-střed, vedoucí oddělení technického 
mobil: 778 752 410