logo
Povodňový plán MČ Brno-Bohunice

ORP Brno (1317)

adresa: Kounicova 949/67, Brno
telefon: 542 174 015, fax: 542 147 017, e-mail: ovlhz@brno.cz, web: http://www.brno.cz
aktualizováno: 02.11.2020, poznámka: MČ vykonávají v přenesené působnosti řízení, dozor a koordinaci ochrany před povodněmi na svém územním obvodu dle čl. 34 odst. 2 písm. d) statutu města Brna jako povodňové orgány obcí dle § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve z

Záložní pracoviště:
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Brno
adresa: Lidická 712/61, Brno
telefon: 950 631 111, web: http://www.firebrno.cz
poznámka: Do vyhlášení 3. SPA je stanoviště povodňové komise na ulici Kounicova. Při vyhlášení 3. SPA je stanoviště povodňové komise přesunuto do budovy Hasičského záchranného sboru JMK, územní odbor Brno (Lidická 61, Brno).Úplné kontaktní údaje členů nejsou veřejné.
Podrobné informace o členech PK pro autorizované uživatele, pro přístup použijte shodné jmého a heslo pro editaci databáze POVIS

Povodňová komise

funkce příjmení, jméno pracoviště pozice kontakt
předseda Vaňková Markéta, JUDr. Dominikánské nám. 1, Brno primátorka statutárního města Brna  tel: 542 172 200
mobil: neveřejný
místopředseda Kolková Marta, JUDr. Kounicova 67, 602 00 Brno vedoucí odboru VLHZ MMB  tel: 542 174 015
mobil: neveřejný
fax: 542 174 017
tajemník Černá Jana, Ing. Kounicova 67, 602 00 Brno vedoucí stavebního úřadu  tel: 542 174 021
mobil: 724 187 374
člen Filová Pavlína, Bc. Kounicova 67, 602 00 Brno Referent státní správy  tel: 542 174 028
mobil: 606 722 384
člen Kocman Bronislav, mjr.Ing. Lidická 61, 602 00 Brno vedoucí pracoviště IZS a služeb  tel: 773 562 626
mobil: 950 631 133
člen Krainer Karel, Mgr. Štefánikova 43, 602 00 Brno náměstek ředitele Městské policie Brno  tel: 541 124 300
mobil: neveřejný
člen Šindler Petr, Ing. Pisárecká 1, 603 00 Brno ředitel technické sekce BVK, a.s.  tel: 543 433 119
mobil: neveřejný
člen Štol Bohuslav, Ing. K Povodí 10, 617 00 Brno vedoucí provozu Brno  tel: 543 423 441
mobil: neveřejný
člen Janík Milan, plk. Mgr. vedoucí územního odboru vnější služby Městského ředitelství policie Brno  tel: 974 625 221
mobil: neveřejný