Kategorie hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Hlásné profily >

Kategorie hlásných profilů

Hlásný profil povodňové služby je místo na vodním toku sloužící ke sledování průběhu povodně. K vodním stavům (výjimečně průtokům) v hlásném profilu jsou vázány směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Hlásné profily se podle významu rozdělují do tří kategorií.

Hlásné profily kategorie A zřizuje a provozuje stát prostřednictvím ČHMÚ nebo správců povodí.
Pro MČ není relevantní žádný hlásný profil kategorie A.

Doplňkové hlásné profily kategorie B doplňkové hlásné profily, zřizované krajskými úřady, většinu provozuje po dohodě ČHMÚ nebo správce povodí, ostatní provozují místně příslušná města.
Pro MČ není relevantní žádný hlásný profil kategorie B.

Pomocné hlásné profily kategorie C jsou účelové profily na vodních tocích, které zřizují a provozují pro své potřeby obce nebo vlastníci ohrožených nemovitostí. Jsou pozorovány při nebezpečí povodně a za povodně podle potřeby.


Věcná část > Hlásné profily > Kategorie hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka b_hps_hp_kat.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022