Přípravná opatřeni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi >

Přípravná opatřeni

V době mimo povodeň jsou rozhodnutí povodňových orgánů vydávána podle vodního zákona a speciálních předpisů.

Mezi přípravná opatření patří:

zpracování povodňového plánu,

provádění povodňových prohlídek včetně uložení nápravných opatření,

kontrola způsobu uskladnění a stavu provozuschopnosti prostředků na ochranu před povodněmi,

pomoc občanům se zpracováním povodňového plánu vlastníka nemovitosti,

zřízení a provoz hlásných profilů kategorie C – stanovení stupňů povodňové aktivity pro profily a jejich průběžné ověřování a případné ladění,

nastavení systému vyrozumívání občanů – elektronické sirény, rozhlas, megafon, mobilní spojení, hromadné SMS,

metodická práce – průběžné informování občanů o novinkách z úseku povodňové ochrany (stanovení záplavového území, existence důležitých dokumentů povodňové ochrany apod.),

informování občanů o výstrahách ČHMÚ a hrozbách povodně,

dokumentační práce ve správním obvodu a zaplavovaných územích v době klidu.

 


Věcná část > Opatření k ochraně před povodněmi > Přípravná opatřeni

   | tisk | nahoru |

stránka b_poop_preventivni.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022