Užívání vody z vlastní studny

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  >

Užívání vody z vlastní studny

Varianta 1: Studna nebyla zatopena

Je nutno prověřit kvalitu vody v této studni provedením chemického a bakteriologického vyšetření.

Do doby prověření kvality vody by voda neměla být používána k pití.

Varianta 2: Studna byla zatopena

Do doby provedení sanace studny a posouzení zdravotní nezávadnosti vody nelze vodu z této studny rovněž používat jako pitnou.

Postup při sanaci zatopených studní:

Sanaci zatopené studny provádět až po stabilizaci vodního režimu v postižené oblasti (opadnutí povodňové vlny, pokles hladiny podzemních vod), po provedení úklidu okolí studny a jejím stavebně technickém zabezpečení.

Očista a dezinfekce studní se z bezpečnostních důvodů musí provádět za přítomnosti nejméně 3 osob.

Provést revizi zdroje a okolí a jednorázovou (šokovou) dezinfekci (viz dále).

Nejideálnější je svěřit sanaci studny odborné firmě.


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Sanační práce a obnova  > Užívání vody z vlastní studny

   | tisk | nahoru |

stránka broz_popo_studna.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 28.07.2022