Evakuace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně >

Evakuace

Evakuací se zabezpečuje přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou událostí s výjimkou osob, které se budou podílet na záchranných pracích, na řízení evakuace nebo budou vykonávat jinou neodkladnou činnost.

O způsobu provedení evakuace se dozvíte z vysílání Českého rozhlasu, České televize nebo z místního veřejného rozhlasu. Všechno je sice závislé na konkrétní situaci, ale vždy je nutné respektovat nařízený způsob evakuace, aby nedošlo ke zbytečné panice a dopravním problémům.

Evakuace se přednostně plánuje pro následující skupiny obyvatelstva:

Děti do 15 let.

Pacienty ve zdravotnických zařízeních.

Osoby umístěné v sociálních zařízeních.

Osoby zdravotně postižené, nemohoucí.

Doprovod výše uvedených skupin osob.

O evakuaci je oprávněn rozhodnout:

Velitel zásahu (při provádění záchranných a likvidačních prací)

Hejtman kraje.

Zaměstnavatel v rámci své působnosti.

Starosta obce na území obce evakuaci zajišťuje (zabezpečuje).

Starosta obce s rozšířenou působností (v rámci správního území ORP, je-li nutné evakuovat obyvatelstvo z více částí), převzal-li koordinaci záchranných a likvidačních prací.


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Evakuace

   | tisk | nahoru |

stránka broz_pred_evakuace.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 22.09.2023