Kontakty - POVIS

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Kontakty - POVIS

Evidence kontaktů povodňového plánu využívá centrálně zavedenou technologii digitálního povodňového plánu a navazující evidence kontaktních údajů osob povodňových orgánů a subjektů zapojených do systému povodňové ochrany.

Databáze je vedena na internetové adrese http://www.wmap.cz/pk_edt/. Běžnému návštěvníkovi jsou zpřístupněny pouze základní údaje k povodňovým komisím a dotčeným subjektům. Vzhledem k ochraně osobních údajů uvedených v databázi je detailní výpis zpřístupněn pouze povodňovým orgánům, složkám IZS a dalším specifikovaným subjektům.

Pro zachování jednoduché aktualizace kontaktů jsou kontakty do tištěné verze povodňového plánu MČ Brno-Bohunice doplňovány jako PDF výstup z databáze editoru dat dPP. Tato data jsou přístupná pouze členům povodňové komise.

Kontaktní údaje povodňových komisí a důležitých organizací jsou v samostatné kapitole.

V neveřejné elektronické verzi povodňového plánu jsou k dispozici soubory pro:

tisk Povodňového plánu;

tisk Adresáře povodňového plánu (Povodňové komise, Organizace, Rejstřík osob).

 


Organizační část > Kontakty - POVIS

   | tisk | nahoru |

stránka c_spojeni.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.07.2022