Poznámky k textu metodického pokynu MŽP č.3/00

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.3/00 >

Poznámky k textu metodického pokynu MŽP č.3/00

1 Mezní hodnota je limitní očekávaná hodnota jevu nebo skutečnosti pro zvolený zatěžovací stav.

2 Kritická hodnota je hodnota sledovaného jevu nebo skutečnosti, jejíž výskyt vzbuzuje obavy o bezpečnost díla a při které se proto předepisuje použít nouzových opatření.

3 Pro účely technickobezpečnostního dohledu se VD zařazují podle faktoru rizika do čtyř kategorií I. až IV. Podrobnosti určuje  § 3 Vyhlášky 62/75 Sb. o TBD.

4 Zařazení díla do příslušné kategorie ve smyslu Vyhl. 62/75 Sb. podle významu a stupně ohrožení pod dílem.

5 Ve smyslu Metodického pokynu OOV MŽP k posuzování bezpečnosti přehrad za povodní (Věstník MŽP, 04/99)

6 Obecně lze očekávat, že přísluší havárii vzdouvacího tělesa za extrémní hydrologické situace.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.3/00 > Poznámky k textu metodického pokynu MŽP č.3/00

   | tisk | nahoru |

stránka MZP_2000-03_poznamky.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 28.07.2022