14. Varování

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 >

14. Varování

Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečují ve svém územním obvodu povodňové orgány obcí. k tomu využívají pokud možno koncové prvky varování v rámci JSV (tzv. mluvící sirény), případně jiné technické prostředky dle svého povodňového plánu. V případě nebezpečí z prodlení mohou varování obyvatelstva na ohroženém území provést přímo OPIS HZS kraje. Způsob je řešen v Plánu varování obyvatelstva, který je součástí Krizového plánu kraje, zpravidla jde o dálkové zapnutí koncových varovných prvků JSV.

OPIS HZS prověřují funkčnost zařízení JSV jednou měsíčně. Funkčnost jiných varovných prostředků na území obce prověřují povodňové orgány obce, zpravidla rovněž jednou měsíčně.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Metodické pokyny > Metodický pokyn MŽP č.9/2011 > 14. Varování

   | tisk | nahoru |

stránka MZP_2011-09_14.htm aktualizována: 07.10.2021, publikována: 28.07.2022