Pomoc po povodních

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně >

Pomoc po povodních

© 2002 Autorský kolektiv: Miroslav Dvorský, MUDr. Pavel Hoffer, RNDr. Miloš Holzer, Ing. Aleš Máchal, Milan Orálek, Mgr. Miroslava Šuláková

Publikace byla zpracována z podnětu Ministerstva životního prostředí, oddělení vzdělávání a osvěty, pro potřeby dobrovolníků, pomáhajícím po záplavách v postižených oblastech.

Slovo úvodem

Jedeš pomáhat do místa záplav

Co s tím co naleznete

Provizorní sanitární zařízení

Záplavy na Moravě roce 1997

Bezpečnostní pokyny pro práci s dezinfekčními prostředky

Prostředky proti plísním

Likvidace plísní

Koupání

Péče o životní prostředí a krajinu

Zacházení s poraněnými živočichy

Domácí zvířata

Prevence před komáry v období těsně po povodni

Práce v zatopených objektech

Impressum


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních

   | tisk | nahoru |

stránka pomoc-po_.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 26.05.2023