2 Citované normativní dokumenty

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 >

2 Citované normativní dokumenty

V této normě jsou odkazy na dále uvedené normy. Těmito odkazy se ustanovení níže citovaných norem stávají součástí této normy.

ČSN 75 0101

Vodní hospodářství – Základní terminologie

ČSN 73 6530

Vodní hospodářství – Názvosloví hydrologie

ČSN 75 1400

Hydrologické údaje povrchových vod


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > 2 Citované normativní dokumenty

   | tisk | nahoru |

stránka TNV_752931_citovane.htm aktualizována: 30.09.2018, publikována: 28.07.2022