D.2 Věcná část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D >

D.2 Věcná část

Základní hydrologické údaje:

Tok

Q100 (m3/s)

Průtok při největší známé
povodni Qmax (m3/s)

Značka hladiny při největší známé povodni (m n.m.)

 


 

 

 


 

 

Umístění nemovitosti

adresa, stručný popis lokality

Stupně povodňové aktivity

rozhodný vodočet hlásné služby (místo)

 

I. stupeň PA – stav na vodočtu

II. stupeň PA – stav na vodočtu

III. stupeň PA – stav na vodočtu

pomocný vodočet v obci (místo)

 

I. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu

II. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu

III. stupeň PA pro nemovitost – stav na vodočtu

 

Činnost při dosažení stupně PA

vyhlášený stupeň PA

I.

II.

III.

Rozsah ohrožení nemovitosti


Rozmístění hlavních uzávěrů

médium

místo uzávěru

 

 

Ústupové cesty z objektu

 

Nutnost vyžádání pomoci

činnost, předpokládaný počet osob:


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Normy > Odvětvová norma TNV 75 2931 > Příloha D > D.2 Věcná část

   | tisk | nahoru |

stránka TNV_752931_d2.htm aktualizována: 30.09.2018, publikována: 22.09.2023