Protipovodňová opatření

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Protipovodňová opatření

V zájmovém území MČ Brno-Kníničky se nachází vodní nádrž VD Brno. Pro tlumení povodní je v nádrži trvale k dispozici neovladatelný retenční prostor od kóty 229,08 m n. m. po kótu 230,08 m n. m., o objemu 2,60 mil. m3. Dále se maximálně využívá zásobní objem od kóty 219,00 m n. m. po kótu 229,08 m n. m., tj. objem 13,02 mil. m3. Předpouštění je prováděno dle platného manipulačního řádu. Příkaz k předpouštění vydává VH dispečink Povodí Moravy, s.p., na základě celkové situace v povodí. Pro tlumení větších povodní nemá však předpouštění velký význam. Celý zásobní prostor se nevyužívá k tlumení povodní, pouze předpuštěný objem.

 

tok: Svratka 10100010

hmtoggle_arrow1Brno: VN Brno

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.09.2022
 


   | tisk | nahoru |

stránka b_ppo.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 01.10.2022