Věcná část

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Věcná část

Územní členění města Brna

Brno je statutárním městem. Území statutárního města Brna je členěno do 29 městských částí (dále jen „MČ“), které jsou organizačními jednotkami města. Nejvyšším orgánem městské části v oblasti samostatné působnosti je zastupitelstvo městské části. Pro úpravu vnitřních poměrů ve věci správy města schválilo Zastupitelstvo města Brna Statut města Brna.

MČ vykonávají v přenesené působnosti řízení, dozor a koordinaci ochrany před povodněmi na svém územním obvodu dle čl. 34, odst. 2 písm. d) Statutu města Brna, jako povodňové orgány obcí dle § 78 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů.

Brno-Kníničky

Kód městské části:

551210

web:

http://www.kninicky.eu

ČSÚ:

vybrané statistické údaje městské části

povodňová komise:

server POVIS, lokální databáze


https://webmap.dppcr.cz/dpp_cr/editor.dll?IFRAME=1&GEN=LST&LOGO=551210&MAP=pk_all&TS=pk_all&TM=/eva_mista/foto_povis*pk_obce*pk_orp*pk_kraj*pk_upk&CF_ARROW=1&QY=L[ID_PK]12760

brno-mc

Výškový systém veškerých výškopisných údajů
Výškové údaje jsou uvedeny v systému Balt po vyrovnání (B. p. v.).

   | tisk | nahoru |

stránka b_vecna_cast.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 02.12.2022