Evakuace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Evakuace

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise MČ, případně dle výpisu z Havarijního plánu Jihomoravského kraje, zpracovaného složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Hlavním evakuačním střediskem je Tělocvična mateřské školy, Ondrova 25, příspěvková organizace, s dostatečným zázemím pro poskytnutí krátkodobého ubytování a stravování. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled evakuačních míst

 

 


hmtoggle_arrow1Brno: Hřiště u tělocvičny, Ondrova 17/25
hmtoggle_arrow1Brno: Tělocvična MŠ

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.09.2022
 

Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném materiálu.

Při vyhlášení evakuace je místem soustředění Ondrova 25 před budovou tělocvičny MŠ. Při vyhlášení evakuace bude na každé místo soustředění vyslán zástupce povodňového orgánu MČ nebo zasahujících členů HZS.

Na místě soustředění povede pověřená osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat .

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

 

Předpokládaný počet osob v oblastech ohrožených povodní vodním tokem Svratka k průtoku Q100

Přehradní

20

Ondrova

12

Dolní Louky

50

CELKEM

82


Organizační část > Evakuace

   | tisk | nahoru |

stránka c_evakuace.htm aktualizována: 20.11.2021, publikována: 30.09.2022