Důležité organizace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Kontakty >

Důležité organizace

Výpis kontaktních údajů organizací vybraných pro povodňový plán v databázi POVIS.

Počet subjektů: 53
Datum vytvoření výpisu: 30.09.2022
Aktuální údaje zjišťujte v odkazech na výpis z databáze POVIS.

hmtoggle_arrow1Přehled vybraných organizací

 


Česká inspekce životního prostředí

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Brno

 

hmtoggle_arrow1Oblastní inspektorát ČIŽP Brno - oddělení ochrany vod

 

Český hydrometeorologický ústav

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - pobočka Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení hydrologie Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Oddělení meteorologie a klimatologie Brno

 

hmtoggle_arrow1ČHMÚ - Regionální předpovědní pracoviště Brno

 

Dopravní služby

hmtoggle_arrow1Integrovaný Dopravní Systém Jihomoravského Kraje

 

Hasičský záchranný sbor

hmtoggle_arrow1HZS Jihomoravského kraje

 

hmtoggle_arrow1HZS - požární stanice Přehrada

 

Hygienické stanice

hmtoggle_arrow1Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně

 

Podniky povodí

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p.

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - vodohospodářský dispečink

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s. p. - závod Dyje, provoz Brno

 

hmtoggle_arrow1VD Brno

 

hmtoggle_arrow1Povodí Moravy, s.p. - ředitelství podniku

 

Policie ČR, městská policie

hmtoggle_arrow1Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

 

hmtoggle_arrow1Policie ČR, Městské ředitelství Brno-město

 

hmtoggle_arrow1PČR - Dopravní inspektorát Brno

 

hmtoggle_arrow1PČR - Obvodní oddělení Brno-Bystrc

 

hmtoggle_arrow1Městská policie Brno

 

hmtoggle_arrow1Městská policie Brno - revír Bystrc

 

Rozvodné sítě

hmtoggle_arrow1E.ON Distribuce, a.s.

 

hmtoggle_arrow1INNOGY, s. r. o.

 

hmtoggle_arrow1INNOGY, s. r. o. - pobočka Brno

 

Rybářské organizace

hmtoggle_arrow1Moravský rybářský svaz, z. s.

 

Správa dopravních komunikací (silnice, dálnice, železnice)

hmtoggle_arrow1Dopravní podnik města Brna, a.s.

 

hmtoggle_arrow1ŘSD - Závod Brno

 

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.

 

hmtoggle_arrow1Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o. - oblast Střed

 

hmtoggle_arrow1Cestmistrovství Brno

 

Správci drobných vodních toků a nádrží

hmtoggle_arrow1Lesy ČR, s.p., ST - oblast povodí Dyje

 

Správci vodovodů a kanalizací

hmtoggle_arrow1Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

 

Technické služby

hmtoggle_arrow1Brněnské komunikace, a.s

 

hmtoggle_arrow1Lesy města Brna, a. s.

 

hmtoggle_arrow1SAKO Brno, a. s.

 

hmtoggle_arrow1Veřejná zeleň města Brna

 

Veřejná správa

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Jihomoravského kraje

 

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Jihomoravského kraje - Odbor životního prostředí

 

hmtoggle_arrow1Krajský úřad Jihomoravského kraje - Oddělení vodního a lesního hospodářství

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Brna

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Brna - Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství

 

hmtoggle_arrow1Magistrát města Brna - Oddělení vodního hospodářství

 

Veterinární správa

hmtoggle_arrow1Krajská veterinární správa pro Jihomoravský kraj

 

hmtoggle_arrow1Oddělení veterinární hygieny Brno-město

 

Vojenská velitelství a úřady

hmtoggle_arrow1Krajské vojenské velitelství Brno

 

Zdravotnictví

hmtoggle_arrow1Český červený kříž

 

hmtoggle_arrow1Oblastní spolek ČČK Brno

 

hmtoggle_arrow1Fakultní nemocnice Brno

 

hmtoggle_arrow1Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

 

hmtoggle_arrow1Úrazová nemocnice v Brně

 

hmtoggle_arrow1Vodní záchranná služba Brno-město

 

hmtoggle_arrow1Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje

 

 


Kontakty > Důležité organizace

   | tisk | nahoru |

stránka kontakty_subj.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022