Místa omezující odtokové poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Přílohy >

Místa omezující odtokové poměry

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled míst omezujících odtokové poměry

 

 

tok: Mniší p. 10207689

hmtoggle_arrow1Brno: Zatrubnění Mnišího p.

tok: Rozdrojovický p. 10199962

hmtoggle_arrow1Brno: Zatrubnění u ul. Hrázní

tok: Svratka 10100010

hmtoggle_arrow1Brno: Lávka přes Svratku

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu obce a místa. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 02.12.2023
 


Přílohy > Místa omezující odtokové poměry

   | tisk | nahoru |

stránka p__moop.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 02.12.2023