Správci vodních toků na správním území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka] < 

Správci vodních toků na správním území

Kontaktní informace Podniky povodí (POVIS)
Správci drobných vodních toků a nádrží (POVIS)
Rybářské organizace (POVIS)

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků (ISVS)

 

 


Povodí Moravy, s.p.

hmtoggle_arrow1Kuřimka: 10100442

 

hmtoggle_arrow1Svratka: 10100010

 

hmtoggle_arrow1Veverka: 10200564

 

Lesy ČR, s. p.

hmtoggle_arrow1Batelovský p.: 10206295

 

hmtoggle_arrow1LP Batelovského potoku: 10190725

 

hmtoggle_arrow1LP LP Svratky v km 59,1: 10191029

 

hmtoggle_arrow1LP Svratky v km 59,1: 10200659

 

hmtoggle_arrow1LP Svratky v km 60,8: 10198370

 

hmtoggle_arrow1LP Svratky v km 61: 10191256

 

hmtoggle_arrow1LP Svratky v km 61,9: 10204181

 

hmtoggle_arrow1Mniší p.: 10207689

 

hmtoggle_arrow1PP Svratky v km 59,6: 10191645

 

hmtoggle_arrow1Rozdrojovický p.: 10199962

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 30.09.2022.
 

Správce registru CEVT: Ministerstvo zemědělství ČR.
Údaje jsou tříděny podle číselníku správců a dále podle názvu vodního toku.


   | tisk | nahoru |

stránka p__vodni_toky_spravci.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 01.10.2022