Tiráž

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní >

Tiráž

Vydal: Úřad městské části Brno-Kníničky, Nová 92/11, 635 00  Brno, 546221550
datum vydání verze 1.0.0: 30.09.2022.

Zpracovali:

Bc. Barbora Dvořáková, Martin Žák

...

datum zpracování:

18.04.2005

aktualizace:

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5

databáze POVIS:

VRV+HYDROSOFT+ENVIPARTNER, Nábřežní 4/90, 15056 Praha 5

GIS, tiskové výstupy a digitální verzi zpracoval:

HYDROSOFT Veleslavín, s.r.o, U Sadu 13, Praha 6

 

tel/fax: 220 611 045
e-mail: hydrosoft@hv.cz

 

 

Datum aktualizace textové části a příloh:

je označeno na každé stránce a samostatně u tabulek vložených z databáze POVIS.

Datum vydání digitální verze:

19.08.2022

Autorská práva

 

mapových a datových podkladů použitých v digitální verzi:

© Ministerstvo životního prostředí
© Český úřad zeměměřický a katastrální
© Český statistický úřad
© Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M, v.v.i.
© Ředitelství silnic a dálnic ČR
© Seznam.cz, a.s.

 


Veřejná verze povodňového plánu: https://dpp.brno.cz/pub_551210/

Tato sestava byla generována s parametry:

Publikování:

VEŘEJNÉ

Umístění:

WEB - veřejně přístupný

Nastavení mapového serveru:

https://dpp.brno.cz/mapy?

Proměnné:

společné: 19.08.2022 lokální: 19.08.2022

 


EU_male_barva

Evropská unie

Projekt je spolufinancován z Operačního programu životní prostředí
prioritní osy 1.3 - Omezování rizika povodní
podoblast 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

 

Ministerstvo životního prostředí
Státní fond životního prostředí České republiky

www.opzp.cz

Zelená linka 800 260 500

dotazy@sfzp.cz


Ostatní > Tiráž

   | tisk | nahoru |

stránka tiraz.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 30.09.2022