§ 133

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST SEDMÁ Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona >

§ 133

Zákon č. 23/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona č. 49/1982 Sb. a zákona č. 425/1990 Sb., a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

Články I a II se zrušují.


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST SEDMÁ Změna zákona o změně zákona o státní správě ve vodním hospodářství a kompetenčního zákona > § 133

   | tisk | nahoru |

stránka 2216881.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022