Zákon č. 254/2001 Sb.

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky >

Zákon č. 254/2001 Sb.

Text předpisu je uveden bez záruky.
Stejnopis Sbírky zákonů a Sbírky mezinárodních smluv je uveřejněn na portálu Ministerstva vnitra, pro hledání v zákonech a předpisech lze využít služby dalších subjektů (např. portál Zákony pro lidi).

Číslo:        254/2001 Sb.
Název:        Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Zdroj:        https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-254

Ze dne:

28.06.2001

Částka:

98/2001 Sb.

Platnost od:

25.07.2001

Účinnost od:

01.01.2002

Znění od:

01.02.2022

Znění do:

30.06.2023

 

 


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb.

   | tisk | nahoru |

stránka Sb_2001-254.htm aktualizována: 13.04.2022, publikována: 22.09.2023