Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. >

Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.

A. Poplatek za odebrané množství podzemní vody

Účel užití odebrané podzemní vody

Sazba v Kč/m3

Pro zásobování pitnou vodou

2,00

Pro ostatní užití

3,00

B. Poplatek za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

B. 1. Dílčí poplatek z objemu

Poplatkové období

Sazba poplatku (Kč/m3)

od 2019

0,1

B.2. Dílčí poplatek z jednotlivého znečištění

UKAZATEL
znečištění

SAZBA
Kč/kg

LIMIT ZPOPLATNĚNÍ

hmotnostní
kg/rok

koncentrační
mg/l

1.

 

 

 

a) CHSK nečištěné odpadní vody

 

 

 

 

do 31. 12. 2004

16

20 000

40

od 1. 1. 2005

16

8 000

40

b) CHSK čištěné odpadní vody

8

10 000

40

c) CHSK pro odpadní vody čištěné z výroby buničiny
a ze zušlechťování bavlnářských a lnářských textilií

3

10 000

40

2. RAS

0,5

20 000

1200

3. nerozpuštěné látky47)

2

10 000

30

4. fosfor celkový

 

 

 

 

do 31. 12. 2004

70

13 000

3

od 1. 1. 2005

70

3 000

3

5. dusík amoniakální

 

 

 

 

do 31. 12. 2001

40

15 000

15

6. dusík Nanorg

 

 

 

 

od 1. 1. 2002

30

20 000

20

7. AOX od 1. 1. 2002

300

15

0,2

8. rtuť

20 000

0,4

0,002

9. kadmium

4 000

2

0,01


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > Příloha č. 2 k zákonu č. 254/2001 Sb.

   | tisk | nahoru |

stránka 2216995.htm aktualizována: 17.02.2022, publikována: 22.09.2023