Charakteristika území

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Charakteristika území

Popis území
Městská část (MČ) Brno-Bohunice leží na jižním okraji statutárního města Brna. Na severu sousedí s MČ Brno-střed, na západě s MČ Brno-Nový Lískovec a MČ Brno-Starý Lískovec, na východě s MČ Brno-jih a na jihu s obcí Moravany.
Dle geomorfologického členění se MČ Brno-Bohunice nachází v oblasti Brněnská vrchovina, v celku Bobravská vrchovina, podcelku Lipovská pahorkatina. Bobravská vrchovina je tvořena soustavou hrástí a prolomů ve vyvřelinách brněnského plutonu. Lipovská vrchovina tvoří střední část Bobravské vrchoviny, její hřbety jsou rozděleny průlomovými údolími Jihlavy, Bobravy a Svratky, ve sníženinách se nacházejí neogenní a čtvrtohorní sedimenty. Jižní část území se nachází v celku Dyjsko-svrateckém úvalu, podcelku Rajhradské pahorkatiny, okrsku Modřické pahorkatiny. Rajhradská pahorkatina je plochá nížinná pahorkatina tvořená rozsáhlými terasami řeky Svratky a Jihlavy, v její severní části se nachází Modřická pahorkatina, která je tvořena neogenními a čtvrtohorními usazeninami. Akumulační říční terasy jsou překryty mocnými vrstvami spraší.
V severní části území se nachází zalesněný svažitý terén, většinu území městské části tvoří nížina se zemědělskými pozemky a zástavbou.
Nejnižší bod městské části o nadmořské výšce 211 m n. m. se nachází na jihovýchodní hranici s MČ Brno-jih, nejvyšší bod s nadmořskou výškou 312 m n. m. se nachází na severní hranici s MČ Brno-Štýřice, vrchol Červený kopec. Jižním okrajem městské části prochází dálnice D1 Praha–Brno a železniční trať Střelice–Brno.
mapa_551082_brno-bohunice
Správní rozdělení a demografické údaje
Městská část Brno-Bohunice je z hlediska legislativy považována také za obec. Její samosprávné kompetence a kompetence jejích orgánů jsou stanoveny zákonem o obcích (obecní zřízení) (Zákon č. 128/2000 Sb.) a statutem města Brna (Vyhláška Statutárního města Brna č. 20/2001, Statut města Brna, ve znění vyhlášek č. 21/2001, č. 25/2001, č. 2/2002, č. 5/2002, č. 7/2002, č. 24/2002, č. 3/2003).
Městskou část Brno-Bohunice tvoří katastrální území Bohunice o rozloze 302 ha.
Statutární město Brno

Městská část

informativní počet obyvatel k 01.01.2022 (MV ČR – nenahrazuje ČSÚ)

katastrální území

plocha [km2]

Brno-Bohunice

12 373

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-bohunice.cz, údaje ČSÚ

Bohunice 

3,02

Brno-Bosonohy

2 432

povodňová komisedbf, web: http://www.bosonohy.cz, údaje ČSÚ

Bosonohy 

7,15

Brno-Bystrc

23 235

povodňová komisedbf, web: http://www.bystrc.cz, údaje ČSÚ

Bystrc 

27,26

Brno-Černovice

6 692

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-cernovice.cz/, údaje ČSÚ

Černovice 

6,29

Brno-Chrlice

3 187

povodňová komisedbf, web: http://www.chrlice.brno.cz, údaje ČSÚ

Chrlice 

9,49

Brno-Ivanovice

1 833

povodňová komisedbf, web: http://www.mcivanovice.cz/, údaje ČSÚ

Ivanovice 

2,45

Brno-Jehnice

1 039

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-jehnice.cz, údaje ČSÚ

Jehnice 

4,07

Brno-jih

7 529

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-jih.cz/, údaje ČSÚ

Dolní Heršpice, Horní Heršpice, Komárov, Přízřenice, Trnitá (část) 

12,79

Brno-Jundrov

4 292

povodňová komisedbf, web: http://www.jundrov.info, údaje ČSÚ

Jundrov (část), Pisárky 

4,22

Brno-Kníničky

1 059

povodňová komisedbf, web: http://www.kninicky.eu, údaje ČSÚ

Kníničky 

10,93

Brno-Kohoutovice

11 912

povodňová komisedbf, web: http://www.kohoutovice.brno.cz, údaje ČSÚ

Jundrov (část), Kohoutovice (část), Pisárky 

4,09

Brno-Komín

7 316

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-komin.cz, údaje ČSÚ

Komín 

7,6

Brno-Královo Pole

24 015

povodňová komisedbf, údaje ČSÚ

Černá Pole (část), Královo Pole, Ponava, Sadová 

10,08

Brno-Líšeň

24 979

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-lisen.cz, údaje ČSÚ

Líšeň 

15,71

Brno-Maloměřice a Obřany

5 510

povodňová komisedbf, web: http://www.malomerice.cz, údaje ČSÚ

Maloměřice (část), Obřany 

9,3

Brno-Medlánky

5 297

povodňová komisedbf, web: http://www.medlanky.cz/, údaje ČSÚ

Medlánky 

3,51

Brno-Nový Lískovec

9 709

povodňová komisedbf, web: http://www.novy-liskovec.cz/, údaje ČSÚ

Nový Lískovec 

1,65

Brno-Ořešín

591

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-oresin.cz/urad.asp, údaje ČSÚ

Ořešín 

3,06

Brno-Řečkovice a Mokrá Hora

13 819

povodňová komisedbf, web: http://www.reckovice.brno.cz, údaje ČSÚ

Mokrá Hora, Řečkovice 

7,56

Brno-sever

41 743

povodňová komisedbf, web: http://www.sever.brno.cz, údaje ČSÚ

Černá Pole (část), Husovice, Lesná, Soběšice, Zábrdovice (část) 

12,24

Brno-Slatina

9 151

povodňová komisedbf, web: http://www.mcslatina.cz/, údaje ČSÚ

Slatina 

5,83

Brno-Starý Lískovec

12 006

povodňová komisedbf, web: http://www.staryliskovec.cz, údaje ČSÚ

Starý Lískovec 

3,28

Brno-střed

83 915

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-stred.cz, údaje ČSÚ

Černá Pole (část), Město Brno, Pisárky (část), Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá (část), Veveří, Zábrdovice (část) 

14,65

Brno-Tuřany

5 146

povodňová komisedbf, web: http://www.turany.cz, údaje ČSÚ

Brněnské Ivanovice, Dvorska, Holásky, Tuřany 

17,84

Brno-Útěchov

827

povodňová komisedbf, web: http://www.brno-utechov.cz/, údaje ČSÚ

Útěchov u Brna 

1,18

Brno-Vinohrady

11 643

povodňová komisedbf, web: http://www.vinohrady.brno.cz/, údaje ČSÚ

Maloměřice (část), Židenice (část) 

1,96

Brno-Žabovřesky

19 355

povodňová komisedbf, web: http://www.zabovresky.cz, údaje ČSÚ

Žabovřesky 

4,35

Brno-Žebětín

5 247

povodňová komisedbf, web: http://www.zebetin.cz, údaje ČSÚ

Žebětín 

13,59

Brno-Židenice

18 999

povodňová komisedbf, web: http://www.zidenice.eu/, údaje ČSÚ

Zábrdovice (část), Židenice (část) 

5,05

Správní obvod celkem

413 657

 

 

230,2

 

Údaje o počtu obyvatel zahrnují i cizince s platným povolením k pobytu podle údajů Ministerstva vnitra. Tyto údaje jsou jen informativní. Institucí, která je oprávněna poskytovat statistické údaje ve smyslu § 18 odst. 1 písm. b) a c) zákona o statistické službě je Český statistický úřad.

Tabulka obsahuje údaje k 28.07.2022.
 

 


Věcná část > Charakteristika území

   | tisk | nahoru |

stránka b_char.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022