Klimatologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Klimatologické poměry

Městská část Brno-Bohunice leží v klimaticky teplé oblasti T4. Severozápadní část MČ Brno leží v teplé oblasti T2 (dle Quitta). Klimatické oblasti T2 a MT4 se vyznačují dlouhým, teplým a suchým létem, přechodným obdobím s teplým až mírně teplým jarem i podzimem a krátkou, mírně teplou, suchou zimou, s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrná roční teplota na území MČ činí 8–10 °C. Průměrný roční úhrn srážek je 500–550 mm. V letních měsících se často vyskytují krátkodobé extrémní srážky bouřkového charakteru, které zasahují poměrně malá území. Průměrná roční rychlost větru je 3–4 m/s, převládá severozápadní vítr.

Přehled charakteristik klimatické oblasti T2 a MT11 (dle Quitta)

KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY

TEPLÁ

TEPLÁ

T2

T4

oranžová

červená

počet letních dní (max. t ≥ 25,0 °C)

50–60

60–70

počet dní s Ø t ≥ 10,0 °C

160–170

170–180

počet mrazových dní (min. t ≤ -0,1 °C)

100–110

100–110

počet ledových dní (max. t ≤ -0,1 °C)

30–40

30–40

Ø teplota v lednu [°C]

-2 až -3

-2 až -3

Ø teplota v dubnu [°C]

8–9

9–10

Ø teplota v červenci [°C]

18–19

19–20

Ø teplota v říjnu [°C]

7–9

9–10

počet dní se srážkami ≥ 1 mm

90–100

80–90

srážkový úhrn ve vegetačním období [mm]

350–400

300–350

srážkový úhrn v zimním období [mm]

200–300

200–300

počet dní se sněhovou pokrývkou

40–50

40–50

počet zamračených dní (≥ 80 %)

120–140

110–120

počet jasných dní (≤ 20 %)

40–50

50–60

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

 

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

Zdroj: Quitt, E. (1971): Klimatické oblasti Československa, (data: Geografický ústav ČSAV, AOPK ČR)

 

ČHMÚ: Mapy charakteristik klimatu


Věcná část > Charakteristika území > Klimatologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_klima.htm aktualizována: 02.01.2020, publikována: 28.07.2022