Hydrologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Hydrologické poměry

Hlavním vodním tokem na území MČ Brno–Bohunice je Leskava, která protéká územím od severozápadu k jihovýchodu a je pravobřežním přítokem Svratky. Vodstvo na území MČ spadá do povodí Moravy, dílčího povodí Dyje, které patří k úmoří Černého moře.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 

 


hmtoggle_arrow1bezejmenný 414270001400

 

hmtoggle_arrow1bezejmenný 414270001600

 

hmtoggle_arrow1Leskava

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 28.07.2022.
 


Věcná část > Charakteristika území > Hydrologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_hydro.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022