Leskava

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území > Hydrologické poměry >

Leskava

Vodní tok Leskava (IDVT 10100949, ČHP 4-15-01-1580) pramení na severozápadě MČ Brno-Bosonohy pod vrcholem Hradisko. Leskava dále protéká jižním okrajem města Brna, obcí Ostopovice a MČ Brno-Starý Lískovec, MČ Brno-Bohunice a Brno-jih, kde v km 36,460 ústí jako pravobřežní přítok do Svratky. Celková délka toku je cca 10,0 km.

Územím MČ Brno-Bohunice protéká v km 2,8–4,3. Úprava koryta je zde provedena na průtok Q2–Q5. Tok je veden převážně upraveným otevřeným lichoběžníkovým korytem proměnlivé šířky dna a hloubky.

Jedná se o upravený tok, avšak v důsledku zanášení a zarůstání, jakož i neoprávněných zásahů vlastníků příbřežních pozemků neodpovídá průtočný profil původnímu vyprojektovanému stavu. Přesto není ani při vyšších průtocích předpoklad podstatného ovlivnění povodňové situace v přilehlém území.

Leskava je v celé délce ve správě Povodí Moravy, s. p.

N-leté vody na vodním toku Leskava – profil ústí do Svratky

Označení N-leté vody

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Průtok v m3/s

5

7,5

15,5

21,5

27

30,5

31,5

N-leté vody na vodním toku Leskava – profil ř. km 2,420

Označení N-leté vody

Q1

Q2

Q5

Q10

Q20

Q50

Q100

Průtok v m3/s

5

7,5

14

19

25

29,5

31


Věcná část > Charakteristika území > Hydrologické poměry > Leskava

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_hydro_1.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022