Významné vodní toky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Významné vodní toky

Významné vodní toky jsou stanovené vyhláškou Ministerstva zemědělství č. 178/2012 Sb., ze dne 23. května 2012, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků.

Žádný tok na území městské části není označen jako významný.


Věcná část > Charakteristika území > Významné vodní toky

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_vvt.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022