Jak se chovat během povodně

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel >

Jak se chovat během povodně

Jednejte v klidu a s rozvahou.

Dodržujte pokyny povodňových orgánů, policie a záchranářů.

Pomáhejte sousedům, dětem, starým a nemocným lidem.

Zbytečně neriskujte. Pokud možno nevstupujte do míst, která jsou zatopená, nechoďte do blízkosti rozbouřených toků. Nehazardujte a nesjíždějte na lodích rozvodněné vodní toky.

Pamatujte, že povodňový orgán obce ve svých územních obvodech organizuje, řídí, koordinuje a ukládá opatření na ochranu před povodněmi a v případě potřeby může i od vás požadovat osobní a věcnou pomoc.

V případě zaplavování domu, kdy už nezvládáte svou ochranu vlastní silou a prostředky, včas požádejte o pomoc povodňový orgán obce.

Nezůstávejte v místě, kde byste mohli ohrozit život svůj a svých blízkých, včas se přesuňte na místo, které nebude zatopené vodou.

Buďte připraveni na evakuaci – opuštění domova.


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Evakuace > Evakuační postupy obyvatel > Jak se chovat během povodně

   | tisk | nahoru |

stránka broz_pred_evakuace_pri_povodni.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 28.07.2022