Povodňová kniha

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Povodňová kniha

Povodňová kniha je pracovní deník, který vedou povodňové orgány, další účastníci ochrany před povodněmi a subjekty, které mají tuto povinnost zakotvenou ve svých povodňových plánech. Zapisují se do ní zejména:

doslovné znění přijatých zpráv s uvedením odesílatele, způsobu a doby převzetí,

doslovné znění odeslaných zpráv s uvedením jejich pramene, způsobu a doby odeslání,

datum a čas vyhlášení nebo odvolání stupňů povodňové aktivity,

datum a čas převzetí řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,

datum a čas ukončení řízení ochrany před povodněmi povodňovým orgánem vyššího stupně,

doslovné znění příkazů povodňového orgánu,

popis provedených opatření,

výsledky povodňových prohlídek.
 

Povodňová komise MČ Brno-Bohunice (dbf) vede samostatnou povodňovou knihu a zapisují do ní členové povodňové komise. Povodňová kniha je nedílnou součástí povodňového plánu Zápisy do Povodňové knihy provádějí jen osoby tím pověřené – zapisovatelky, které jsou povinny každý zápis podepsat. Zprávám se přiděluje Evidenční číslo (obdoba čísla jednacího) a uvádí se, kde a jak je zpráva založena.

 


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Povodňová kniha

   | tisk | nahoru |

stránka c_evidence_kniha.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022