Zpráva o povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně >

Zpráva o povodni

Z každé povodně se zpracovává Zpráva o povodni (§ 76 zákona 254/2001 Sb. vodní zákon ve znění pozdějších předpisů). Vyhodnocení povodně a zpracování zprávy o povodni zajišťuje PK MČ Brno-Bohunice (dbf). Tato zpráva je zpracovávána pro povodeň, při které byl vyhlášen alespoň 2. SPA, nebo došlo k povodňovým škodám, či byly prováděny povodňové zabezpečovací a záchranné práce.

Zpráva o povodni obsahuje mimo jiné:

rozbor příčin a průběhu povodně,

popis a posouzení účinnosti provedených opatření,

věcný rozsah a odborný odhad výše povodňových škod,

návrh opatření na odstranění následků povodně.
 

Zpráva musí být zpracována do 3 měsíců po ukončení povodně, v případě potřeby rozsáhlejších dokumentačních prací se provede doplňkové vyhodnocení do šesti měsíců po ukončení povodně.

Evidenci vyhodnocených povodní zajišťují Povodí Moravy, s.p., a ČHMÚ. Zprávy o povodni jsou předávány k využití vyššímu povodňovému orgánu a k evidenci správci povodí.

Další informace: Osnova zprávy po povodni


Organizační část > Dokumentace a vyhodnocení povodně > Zpráva o povodni

   | tisk | nahoru |

stránka c_evidence_zprava.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.07.2022