Instrukce pro vlastníky zatopených objektů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Instrukce pro vlastníky zatopených objektů

Pracovat v ochranném oděvu (montérky + dlouhý rukáv), gumové holínky, gumové nebo latexové rukavice - vše v nepoškozeném stavu,

při práci nejíst, nepít, nekouřit,

vodu pít při přestávce bez rukavic a jen balenou či z cisterny,

při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví a bezpečnost,

v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci, nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem,

provést dokumentační práce způsobených škod na objektu i vybavení objektu (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody),

nechat si odčerpat vodu,

vystěhovat všechen zatopený nábytek a vybavení na čisté místo,

roztřídit vystěhované věci na zničené k vyhození a k umytí,

zasažené potraviny vyhodit,

umýt nábytek čistou vodou a nechat schnout,

věci k likvidaci odnést na městskou částí určené místo (kontejner),

vyklízet nánosy bahna z objektu (městská část specifikuje kam s ním), dočistit, umýt, vytřít,

rozebrat a vynést podlahovou krytinu,

s odborníkem zkontrolovat a vyčistit elektroinstalaci,

s odborníkem zkontrolovat a vyčistit odpady,

zahájit vysoušení objektu,

zajistit ostrahu objektu a příslušenství, opravit plot,

počkat na kontrolu objektu statikem,

oděv po skončení práce vyprat v pračce, rukavice a holínky umýt savem či jiným prostředkem.
 

Další informace: Příručky k povodňové ochraně


Organizační část > Instrukce pro vlastníky zatopených objektů

   | tisk | nahoru |

stránka c_obcane_instrukce.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022