Činnost občanů při povodni

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Činnost občanů při povodni

Při dosažení 1. SPA (1. SPA se nevyhlašuje)

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků, obecního rozhlasu, prověřit komunikaci se sousedy,

získat informace ke srážkové a hydrologické prognóze,

sledovat vodní stavy v hlásných profilech,

provést prohlídku domů, zahrad a ploch ohrožených zátopou. Odklidit odplavitelný materiál, ostatní materiál ukotvit.

 

Při vyhlášení stavu pohotovosti - 2. SPA:

zajistit si poslech hromadných sdělovacích prostředků,

připravit cenné věci – elektronika apod. k přemístění do vyšších pater a v případě nepříznivé prognózy toto přemístit,

řídit se příkazy povodňových orgánů, policie a záchranářů a aktivně se zapojit do ochrany před povodní, podle pokynů povodňových orgánů, policie a záchranářů,

informovat se o způsobu, místě soustředění evakuace a místa evakuace,

připravit si pytle s pískem, montážní pěnu a další těsnící materiál na utěsnění nízko položených dveří, oken, odpadních potrubí atd.,

odstranit nebo řádně zajistit snadno odplavitelný materiál v širším rozlivu,

v případě pěší uvažované evakuace vyvézt vozidlo mimo zátopu,

připravit evakuační zavazadlo.
 

Při vyhlášení stavu ohrožení - 3. SPA:

přemístit cenný nábytek, potraviny a nebezpečné látky (látky toxické, výbušné apod.) do vyšších pater, pokud to již nebylo učiněno,

připravit vyvedení hospodářských zvířat,

připravit spolubydlící a domácí zvířata k evakuaci – evakuační zavazadlo, připravit vozidlo v případě že nebylo vyvezeno,

před případným zaplavováním domu odpojit přívod elektrického proudu k nebezpečným spotřebičům, uzavřít hlavní uzávěr plynu a vody, pokud je to technicky možné utěsnit i kanalizaci,

v případě evakuace ověřit, zda se evakuují i sousedé.

 

Evakuační zavazadlo:

Evakuační zavazadlo je batoh, kufr nebo taška s věcmi, které jsou nezbytné pro přechodné opuštění domova, které lze v okamžiku evakuace odhadnout na více než jeden den. Platí zásada, že každá osoba by měla mít jen jedno zavazadlo (dospělí do 25 kg, děti do 10 kg). Zavazadlo by mělo obsahovat zejména základní trvanlivé potraviny, předměty denní potřeby, osobní doklady, pojistné smlouvy, peníze a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, šití a jiné drobnosti. Evakuační zavazadlo se označuje jménem a adresou.

 


Organizační část > Činnost občanů při povodni

   | tisk | nahoru |

stránka c_obcane_cinnost.htm aktualizována: 11.12.2019, publikována: 28.07.2022