Technické prostředky

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Technické prostředky

Jde o prostředky MČ, města Brna nebo poskytnuté právnickými nebo fyzickými osobami na odstranění následků povodně a pro zmírnění škod způsobených povodní. Prioritně budou nasazeny prostředky městské části a bude vyžádána pomoc firem v území a JSDH Bohunice.

Kontaktní informace Technické služby (POVIS)


Organizační část > Technické prostředky

   | tisk | nahoru |

stránka c_technika.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022