Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

Za situace, kdy se určité části státních silnic stanou nesjízdnými, nebo budou v důsledku povodně bezprostředně ohroženy, zajišťuje v souladu s ustanovením § 24, odst. 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, označení příslušných úseků a objízdných tras Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje. Tato opatření se provádí v součinnosti s Povodňovou komisí MČ Brno-Bohunice (dbf) a Povodňovou komisí ORP Brno (dbf) podle potřeby ve spolupráci s Policií ČR, která se na regulaci dopravy podílí.

V závislosti na rozsahu ohrožení nebo poškození silnic, konkrétní situaci, předpokládané době trvání uzavírky a jiných rozhodujících okolnostech, mohou být v některých případech provedeny nezbytné operativní změny objízdných tras.

O uzavřených úsecích a objížďkách a o případných změnách dopravních opatření je zapotřebí bezodkladně informovat:

Hasičský záchranný sbor (HZS) Jihomoravského kraje (KOPIS),

Zdravotnickou záchrannou službu JMK (ZZS JMK),

Policii ČR – IOS KŘ Policie JMK,

subjekty provádějící zásobování,

provozovatele příměstské a městské hromadné dopravy,

regionální, popř. celoplošné sdělovací prostředky.

 

Neprůjezdné komunikace

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Bohunice – sestava

 

hmtoggle_arrow1Brno: ul. Podsedky

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.07.2022
 

ŘSD: Informace o aktuálních dopravních omezeních a uzavírkách


Organizační část > Organizace dopravy (uzavírky, objížďky)

   | tisk | nahoru |

stránka c_doprava.htm aktualizována: 16.01.2021, publikována: 28.07.2022