Evakuace

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Evakuace

Evakuací se rozumí přemístění osob, zvířat, předmětů kulturní hodnoty, technického zařízení, případně strojů a materiálu k zachování nutné výroby a nebezpečných látek z míst ohrožených mimořádnou událostí do míst, která zajišťují pro evakuované obyvatelstvo náhradní ubytování a stravování, pro zvířata ustájení a pro věci uskladnění.

Evakuace při povodni se provádí podle aktuálního posouzení povodňové komise MČ, případně dle výpisu z Havarijního plánu Jihomoravského kraje, zpracovaného složkami krizového řízení a integrovaného záchranného systému (IZS).

Evakuačními středisky jsou: ZŠ Brno Arménská – Arménská 573/21 a ZŠ a MŠ Brno Vedlejší – Vedlejší 655/10.

Tato evakuační místa mají dostatečné zázemí pro poskytnutí krátkodobého ubytování a stravování. Umístění objektu umožňuje bezproblémové zásobování a poskytnutí věcné pomoci.

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Bohunice – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled evakuačních míst

 

 


hmtoggle_arrow1Brno: ZŠ a MŠ Vedlejší
hmtoggle_arrow1Brno: ZŠ Arménská

 

Záznamy jsou tříděny podle obce a dále podle názvu evakuačního místa.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 28.05.2022
 

Pokyny pro občany jsou obsaženy v samostatném materiálu.

Místo shromáždění v případě evakuace v městské části Brno-Bohunice bude upřesněno dle situace. Předpokládá se shromaždiště před budovou ZŠ Arménská 573/21.

Na místě soustředění povede pověřená osoba evidenci evakuovaných osob. Tuto evidenci bude předávat vedoucímu evakuačního střediska, který povede centrální evidenci evakuovaných osob i evidenci osob, které se samostatně evakuovali do jiných prostorů (k příbuzným atd.)

Vzor varovných zpráv v pořadí, jak mohou před evakuací následovat .

Přijímací (evakuační) středisko zajišťuje:

Příjem evakuovaných osob.

Přerozdělení evakuovaných osob do předurčených cílových míst nouzového ubytování

První zdravotnickou pomoc a případný odvoz nemocných do vyčleněných zdravotnických zařízení.

Informování všech orgánů o průběhu evakuace.

Informování evakuovaných osob zejména o podmínkách a zejména pravidlech nouzového ubytování a stravování.

 


Organizační část > Evakuace

   | tisk | nahoru |

stránka c_evakuace.htm aktualizována: 20.11.2021, publikována: 28.05.2022