Přenos informací

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část > Základní přenos informací povodňové komise >

Přenos informací

Zdroje:

Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí č.9/2011 k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby (Věstník MŽP částka 12/2011).

Metodický pokyn č. 14/05 odboru ochrany vod MŽP pro zpracování plánu ochrany území pod vodním dílem před zvláštní povodní (Věstník MŽP částka 9/2005)


Organizační část > Základní přenos informací povodňové komise > Přenos informací

   | tisk | nahoru |

stránka cz064-info.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022