Základní přenos informací povodňové komise

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Organizační část >

Základní přenos informací povodňové komise

Povodňový orgán MČ Brno-Bohunice (dbf) je odpovědný za příjem a předávání informací o vývoji povodňové situace:

příjem informací od Předpovědní a hlásné služby (ČHMÚ Brno, VH dispečink Povodí Moravy, s.p.), KOPIS HZS JmK,

příjem informací od městských částí a obcí výše po toku: MČ Brno-Starý Lískovec (dbf),

příjem a předání informací s nadřízenou PK ORP Brno (dbf).

PK předává informace hlídkové službě, občanům, firmám a městským částem níže na toku: MČ Brno-Jih (dbf).

předávání informací sousedním ORP je v kompetenci PK ORP Brno.

 


Organizační část > Základní přenos informací povodňové komise

   | tisk | nahoru |

stránka c_prenos_info.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 28.07.2022