Zasypávání děr a nátrží na březích vodních toků

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Péče o životní prostředí a krajinu >

Zasypávání děr a nátrží na březích vodních toků

Snažte se zabránit zasypávání nátrží na březích vodních toků domovním odpadem a odpadky vůbec. Na tato místa se může se souhlasem úřadů a správce vodoteče sypat jen co nejčistší zemina, případně azbestu, eternitu, dřeva atd. zbavené zbytky staveb. Rozhodně sem také nepatří třeba biomasa (tj. tráva, větve, listí…), která později shnije a půda se propadá.

Zasypávání musí probíhat tak, že napřed je zpevněn břeh u vody, alespoň provizorně, a pak se teprve zemina dosypává, aby ji proud neodnášel. Všechny takové práce musí probíhat v koordinaci s obcí, správcem toku a referátem životního prostředí okresního úřadu.

Často narazíte na rozlité ropné látky, rozbité obaly s oleji a ředidly. Je třeba mít k dispozici vhodné nádoby na shromáždění těchto obalů a případně absorpční látky jako je vapex atd. na zasypávání látek rozlitých. Není-li absorbent k dispozici, lze rozlitou látku vysát hadry, které se spálí.


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Péče o životní prostředí a krajinu > Zasypávání děr a nátrží na březích vodních toků

   | tisk | nahoru |

stránka pomoc-po_diry.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 22.09.2023