Zprůchodnění zanesených kanalizací a odpadů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech >

Zprůchodnění zanesených kanalizací a odpadů

U neprůchodných odtoků a kanalizací je vždy třeba zjistit, zda při povodni nedošlo k jejich ucpání mechanickým způsobem, tzn. zda není trubka nějak zalomena, poškozena či ucpána. Běžné zprůchodnění je možno provést tlakem vody, instalatérskými pružinami, nebo požádat o to specializované firmy. Mějte na paměti, že v mnoha případech došlo k ucpání odtoků vtlačením plovoucích obalů a předmětů velkým tlakem ze strany odtoku do kanalizace (vodoteče).


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech > Zprůchodnění zanesených kanalizací a odpadů

   | tisk | nahoru |

stránka pomoc-po_kanalizace.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 28.07.2022