Čištění zatopených sklepů, šachet a jiných podzemních prostorů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech >

Čištění zatopených sklepů, šachet a jiných podzemních prostorů

Před čerpáním vody vypněte přívod el. proudu a osvětlení do podzemí. Při odčerpávání vody zde nevstupujte a po odčerpání zajistěte dostatečné větrání. Osvětlení zajistěte kvalitními přenosnými svítidly či baterkami a přívod el. proudu zapněte až po kontrole odborníkem. Používejte gumové ochranné obleky, obuv a zejména roušky. Všechny septiky a jímky v oblastech postižených povodněmi je třeba zkontrolovat, zda nejsou poškozeny vztlakem vody.


Ostatní > Příručky k povodňové ochraně > Pomoc po povodních > Práce v zatopených objektech > Čištění zatopených sklepů, šachet a jiných podzemních prostorů

   | tisk | nahoru |

stránka pomoc-po_sklepy.htm aktualizována: 02.09.2021, publikována: 28.07.2022