Hydrologické poměry

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Hydrologické poměry

Významným vodním tokem na území MČ Brno-Kníničky je Svratka, která tvoří západní až jihozápadní hranici území. Dalšími vodními toky jsou Rozdrojovický potok, Mniší potok a další drobné vodní toky. Vodstvo na území MČ spadá do povodí Moravy, dílčího povodí Dyje, které patří k úmoří Černého moře.

hmtoggle_arrow1Přehled vodních toků

 

 


hmtoggle_arrow1Batelovský p.

 

hmtoggle_arrow1Kuřimka (4-15-01-142)

 

hmtoggle_arrow1Mniší p.

 

hmtoggle_arrow1Rozdrojovický p.

 

hmtoggle_arrow1Svratka (4-15-01-001)

 

hmtoggle_arrow1Veverka

 

 

Tabulka obsahuje údaje k 30.09.2022.
 


Věcná část > Charakteristika území > Hydrologické poměry

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_hydro.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022