Vodní díla I.–III. kategorie

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Charakteristika území >

Vodní díla I.–III. kategorie

Souhrnná evidence vodních děl I.–III. kategorie (Ministerstvo zemědělství).

Na území MČ Brno-Kníničky se nachází vodní dílo I. kategorie, a to vodní nádrž Brno ve správě Povodí Moravy, státní podnik. Vodní nádrž na řece Svratce vznikla vystavěním betonové hráze v km 56,19. Stavba byla uvedena do provozu v roce 1940. Výška betonové gravitační hráze nade dnem je 23,5 m, délka v koruně hráze je 120 m, kóta koruny hráze je 232,5 m n. m. a celkový ovladatelný objem je 17,7 mil. m3. Přehrada slouží k účelům výroby el. energie ve špičkové vodní elektrárně (kaplanova turbína o výkonu 3,1 MW), ke snížení povodňových průtoků, k rekreaci a vodním sportům, k plavbě a rybaření.

Významný vliv na povodňovou situaci mají také vodní díla Vír I a Vír II, které se nacházejí mimo území MČ, výše na toku Svratka v okrese Ždár nad Sázavou v Kraji Vysočina.

Brno-Kníničky - na správním území nejsou v POVIS k datu 30.09.2022 evidována vodní díla I.–III. kategorie.

 

Vodní díla I.–III. kategorie mimo správní území, která mohou ovlivnit povodňovou situaci

 

hmtoggle_arrow1Vír I

 

Tabulka obsahuje 1 záznam, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.09.2022
 


Věcná část > Charakteristika území > Vodní díla I.–III. kategorie

   | tisk | nahoru |

stránka b_char_vd13.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022