Hlásné profily

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Hlásné profily

Jednotlivé stupně povodňové aktivity na Svratce se vyhlašují podle průtoků a stavu vody na vodočtu na VD Brno.

Pro MČ Brno-Kníničky jsou dále směrodatné hlásné profily kategorie A:

Veverská Bítýška

Brno-Poříčí.

Na dalších vodních tocích je v případě potřeby nutné stanovit SPA odborným odhadem na základě stupně ohrožení, rozlivu a zkušeností z minulých povodní a ve spolupráci se správcem vodního toku.

Aktuální stavy: hlásné profilysrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 

 


hmtoggle_arrow1Svratka: ř. km 66,72: A: Veverská Bítýška
hmtoggle_arrow1Svratka: ř. km 41,36: A: Brno - Poříčí

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.09.2022
 

Vyhlášení stupňů povodňové aktivity na vodočtu VD Brno
– orientační údaje – není veden jako oficiální povodňový hlásný profil, byl zřízen pro kontrolu manipulací na přehradě.

Stupeň povodňové aktivity

Opatření

1. SPA – BDĚLOST

Nastává při přítoku 18 m3/s nebo odtoku 28 m3/s

2. SPA – POHOTOVOST

Nastává při přítoku nad 50 m3/s nebo odtoku nad 65 m3/s

3. SPA – OHROŽENÍ

Nastává při přítoku nad 150 m3/s nebo odtoku nad 150 m3/s nebo při hladině v nádrži nad kótou 229,5 m n. m.

Tyto údaje odečítá hrázný a hlásí na dispečink Povodí Moravy, s.p.


Věcná část > Hlásné profily

   | tisk | nahoru |

stránka b_hp.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022