Postupové doby

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Postupové doby

Postupovou dobou se rozumí čas, za který průtok z horního profilu doteče do dolního profilu. S využitím této doby můžeme odhadnout přibližný čas kulminace povodně. Při tom obecně platí, že:

se zvětšujícím se průtokem až do okamžiku, kdy dojde k vybřežení vody do inundace, se postupová doba zkracuje,

po vybřežení vody z koryta se postupová doba prodlužuje,

nejrychleji korytem postupuje „vlna“, při tzv. břehovém průtoku (plné koryto).
 

Postupová doba průtoků se může v rozsáhlých povodích značně lišit od „teoretických hodnot“ v závislosti na mnoha faktorech, z nichž nejvýznamnější je plošná a časová distribuce srážek. Při každé povodni je tedy nutné situaci neustále vyhodnocovat s využitím všech dostupných zdrojů informací (vývoj stavu na horních úsecích toku). Informace o postupových dobách se využívají u delších toků a to zejména při odhadu kulminace povodňových vln v jejich středních a dolních částech.

 

hmtoggle_arrow1Přehled postupových dob na tocích

 

 


hmtoggle_arrow1Svratka: Vír – Brno: 7–12
hmtoggle_arrow1Svratka: Brno – Židlochovice: 4–8

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku a dále sestupně podle říčních kilometrů nebo názvu úseku, pokud nejsou říční kilometry uvedeny. Extrémně dlouhé postupové doby mohou být dosaženy při velkých průtocích.

 


Věcná část > Postupové doby

   | tisk | nahoru |

stránka b_hp_postupove_doby.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022