Srážkoměrné stanice

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část >

Srážkoměrné stanice

Pozorování a předpověď srážek je vhodné sledovat v povodích menších toků, kde nejsou zřízeny hlásné profily, nebo v oblastech s kratší dobou koncentrace povodně jako informace o možnosti vzniku povodně. Jde zejména o povodí malých toků a horních částí povodí v horských oblastech, kde čas uplynulý mezi příčinnou srážkou a průtokovou odezvou je několik desítek minut až 2 hodiny.

Ve správním obvodu MČ se nachází srážkoměr na střeše úřadu MČ Brno-Kníničky a nedaleko hráze VD Brno.

Aktuální data ze srážkoměrných stanic jsou k dispozici na portálu ČHMÚ – hlásná a předpovědní povodňová služba:

Srážkoměrné stanice ČHMÚ

 

Data dalších stanic jsou na portálu podniků povodí:

Srážkoměrné stanice Povodí Moravy, s.p.

 

Aktuální stavy: srážkoměrné staniceradarhlásné profily

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled srážkoměrů

 

 


hmtoggle_arrow1Brno-Žabovřesky
hmtoggle_arrow1Úřad MČ Brno-Kníničky
hmtoggle_arrow1VD Brno

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu stanice. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.

Tabulka obsahuje 3 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.09.2022
 


Věcná část > Srážkoměrné stanice

   | tisk | nahoru |

stránka b_hp_srazkomery.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022