Podle hlásných profilů

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity >

Podle hlásných profilů

Stupně povodňové aktivity vyhlašuje povodňová komise většinou na základě dosažení směrodatných limitů, v hlásných profilech nebo na základě stanovených průtoků. Tyto směrodatné limity platí pro určitý úsek vodního toku (povodňový úsek), ke kterému je hlásný profil přiřazen.

Jednotlivé stupně povodňové aktivity na Svratce se vyhlašují podle průtoků a stavu vody na vodočtu na VD Brno.

Pro MČ Brno-Kníničky jsou dále směrodatné hlásné profily kategorie A:

Veverská Bítýška

Brno-Poříčí.

Na dalších vodních tocích je v případě potřeby nutné stanovit SPA odborným odhadem na základě stupně ohrožení, rozlivu a zkušeností z minulých povodní a ve spolupráci se správcem vodního toku.

Aktuální stavy: hlásné profilysrážkoměrné staniceradar

Výpis aktuálních údajů z databáze POVIS pro: Povodňový plán MČ Brno-Kníničky – sestava

hmtoggle_arrow1Přehled hlásných profilů

 

 


hmtoggle_arrow1Svratka: ř. km 66,72: A: Veverská Bítýška
hmtoggle_arrow1Svratka: ř. km 41,36: A: Brno - Poříčí

 

Záznamy jsou tříděny podle názvu toku, dále sestupně podle staničení (říční kilometry) a pokud není staničení uvedeno, tak podle názvu profilu. Kompletní údaje jsou k dispozici ve výpisu z databáze.
Evidenční listy hlásných profilů jsou k dispozici v samostatném adresáři lokální instalace plánu a v tiskové sestavě tvoří samostatnou přílohu. Aktualizaci evidenčních listů si uživatel zajišťuje samostatně.

Tabulka obsahuje 2 záznamy, byla aktualizována z databáze POVIS dne 30.09.2022
 

Vyhlášení stupňů povodňové aktivity na vodočtu VD Brno
– orientační údaje – není veden jako oficiální povodňový hlásný profil, byl zřízen pro kontrolu manipulací na přehradě.

Stupeň povodňové aktivity

Opatření

1. SPA – BDĚLOST

Nastává při přítoku 18 m3/s nebo odtoku 28 m3/s

2. SPA – POHOTOVOST

Nastává při přítoku nad 50 m3/s nebo odtoku nad 65 m3/s

3. SPA – OHROŽENÍ

Nastává při přítoku nad 150 m3/s nebo odtoku nad 150 m3/s nebo při hladině v nádrži nad kótou 229,5 m n. m.

Tyto údaje odečítá hrázný a hlásí na dispečink Povodí Moravy, s.p.

 


Věcná část > Vyhlašování stupňů povodňové aktivity > Podle hlásných profilů

   | tisk | nahoru |

stránka b_stanoveni_spa_hp.htm aktualizována: 21.11.2019, publikována: 30.09.2022