HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) >

HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1 Účel a předmět zákona

§ 2 Vymezení pojmů

§ 2a

§ 3 Práva k vodám a právní povaha vod

§ 4


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

   | tisk | nahoru |

stránka 2214194.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022