HLAVA IV PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

<< Klikněte pro zobrazení obsahu >>

[Úvodní stránka]  Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) >

HLAVA IV PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

§ 23

§ 23a Cíle ochrany vod jako složky životního prostředí

§ 24 Plány povodí

§ 25 Zpracování plánů povodí a plánů pro zvládání povodňových rizik

§ 26 Programy opatření


Ostatní > Seznam předpisů > Texty vybraných předpisů > Zákony a vyhlášky > Zákon č. 254/2001 Sb. > ČÁST PRVNÍ ZÁKON O VODÁCH (VODNÍ ZÁKON) > HLAVA IV PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI VOD

   | tisk | nahoru |

stránka 2214595.htm aktualizována: 03.02.2022, publikována: 28.07.2022